logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

พนักงานราชการ

 • ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง รับสมัครบุคลลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  15 ตุลาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง รับสมัครบุคลลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และลูกจ้างชั่วคราว
  11 กุมภาพันธ์ 2559
 • ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  6 กุมภาพันธ์ 2559
 • ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  20 มกราคม 2559
 • ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ
  19 พฤษภาคม 2558
 • ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
  24 เมษายน 2558
 • ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  25 กุมภาพันธ์ 2558
 • ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รับสมัคาบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
  24 กุมภาพันธ์ 2558
 • ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  17 กุมภาพันธ์ 2558
 • ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  17 กุมภาพันธ์ 2558
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  17 กุมภาพันธ์ 2558
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดปทุมธานี)
  4 มิถุนายน 2557