logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ

 • มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่ที่ราชพัสดุได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
  15 เมษายน 2563
 • - รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ กรณีผู้เช่าที่ดินราชพัสดุ (มีฐานะยากจน) ฉบับแก้ไข
  10 ตุลาคม 2559
 • - เอกสารแนบ คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ และการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ และการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ กรณีผู้เช่าฯ มีฐานะยากจน
  31 สิงหาคม 2559
 • - กรณีผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประกอบการเกษตร (ประสบปัญหาภัยแล้ง)
  2 มิถุนายน 2559