logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ ปัญหาด้านคุณธรรมฯ

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรีขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ ของสำนักงานธนารักษ์พื้ทนี่สิงห์บุรี ซึ่งท่านสามารถแจ้งข้อเรียนฯ ได้ 5 ช่องทาง รายละเอียดตามเอกสารประชาสัมพันธ์

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
1เอกสารประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน.pdf 359 KB 1
3 พฤษภาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 4 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ขยายเวลารับจอง และรับจองผ่านหน่วยรับจองเหรียญฯ
  2 มิถุนายน 2564
  จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี เปิดรับจองเหรียญที่ระลึก ในโอกาสพระราชพิธีราชาภ...
  7 พฤษภาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 33 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี เปิดรับจองเหรียญที่ระลึก เหรียญเฉลิมพระเกียรติพ...
  7 พฤษภาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง