logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ผู้ชนะประกวดราคา

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)ฯ
  12 กรกฎาคม 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
  25 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)ฯ
  22 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (หลังใหม่) ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  27 กุมภาพันธ์ 2561
 • ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิตและอาคารสำนักงาน ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี
  17 สิงหาคม 2559
 • ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานบริการรับถมที่ดิน (72.14.15.02) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  19 ตุลาคม 2558